index
Gostovanje ponudba Registracija domen
Dodaj v priljubljene Zapri spletni brskalnik
 
 
moduli PiskurArt.com registracija domen gostovanje na Sun strežnikih
 
 
Pravila in pogoji storitve  
 
Pikanet d.o.o., Markišavska ulica 2, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju gostitelj, gostitelj spletnega gostovanja) si pridržuje pravico kadar koli spremeniti te splošne pogoje poslovanja, zato je dobro, da kot uporabnik preverjate osnovno spletno stran gostitelja spletnega gostovanja vsaj enkrat mesečno oz. kadar ste v kakršnih koli dvomih.

Gostitelj si bo prizadeval zagotoviti najboljše mogoče usluge vsem svojim uporabnikom, ob tem pa ne bo dovolil nobene nezakonite dejavnosti ali kakršne koli zlorabe v svojih strežnikih. Gostitelj spoštuje svobodo govora in izražanja, če dejanja niso škodljiva drugim. Ta navodila so namenjena zaščiti uporabnika, zaščiti drugih uporabnikov naših storitev in naši zaščiti pred kakršno koli zlorabo.


NEZAŽELJENA ELEKTRONSKA POŠTA (SPAM)

Gostitelj se obvezuje k netolerantni antispam poslovni politiki. V skladu s to politiko prepoveduje spam ali kakršno koli neželeno oz. nenaročeno komercialno e-pošto, poslano: - po gostiteljevem omrežju - od uporabnika ali katerih koli drugih uporabnikov gostiteljevega omrežja (vključno z uporabniki - uporabnikom) in/ali po katerem koli omrežju, če sporočilo pošilja oglase ali omenja stran, ki gostuje v strežnikih gostitelja. Gostitelj prepoveduje tudi prodajne izdelke, ki bi lahko bili uporabljeni za pošiljanje neželenih (spam) sporočil. Glede kršitev antispam politike gostitelja se bo gostitelj odzval hitro in odločno in si pridržuje pravico onemogočiti usluge spletnega gostovanja brez vnaprejšnjega opozorila kateremu koli uporabniku storitev gostitelja, ki ne bo upošteval prej navedenega. Če imate kakršne koli pritožbe ali pripombe glede neželene e-pošte (spam) v omrežju gostitelja, prosimo, da jih posredujete po elektronski pošti na naslov: antispam@worldwebgraphics.com.

UPORABNIŠKI RAČUN

Gostitelj prevzema odgovornost iz določil splošnih pogojev poslovanja le za trenutne uporabnike storitev spletnega gostovanja v svojih strežnikih. Gostitelj identificira uporabniški račun s številko plačilne kartice (če uporabnik z njo plačuje storitev gostitelju), z imenom in priimkom uporabnika, firmo uporabnika, davčno številko uporabnika, naslovom uporabnika, TRR uporabnika, naslovom elektronske pošte uporabnika ter uporabniškim imenom in geslom. Gostitelj bo podatke uporabnika/ov obravnaval kot poslovno skrivnost in jih bo posredoval le na zahtevo pooblaščenih uradnih organov Republike Slovenije.

Če uporabnik te podatke posreduje tretjim osebam za dostop do svoje elektronske pošte ali spletne strani, obstaja možnost, da bodo spletna stran in informacije na njej poškodovane, spremenjene ali uničene.

Gostitelj ni odgovoren za varnost kakršnih koli osebnih podatkov na uporabniškem računu, če uporabnik te podatke razkrije oz. posreduje drugim, ki lahko povzročijo osebno škodo uporabniku, uporabniškemu računu in/ali spletni strani uporabnika. Če ste oblikovalec spletnih strani in osebno ne plačujete spletnega gostovanja uporabniškega računa, vam priporočamo, da sprejmete plačilo za svoje delo, preden delo za druge objavite v naših strežnikih. Ko je spletna stran objavljena v naših strežnikih, ima samo lastnik uporabniškega računa pravico oz. lastništvo nad vsebino na svojem uporabniškem računu.


VSEBINA SPLETNIH STRANI

Vse usluge, ki jih zagotavlja gostitelj, sme uporabnik uporabljati le v okviru zakonitih namenov v skladu s pozitivno zakonodajo Republike Slovenije. Prenos, shranjevanje ali predstavitev katerih koli informacij, podatkov ali materialov, ki so v nasprotju s katerim koli zakonom Republike Slovenije, je prepovedano. To vključuje, ni pa omejeno na: - avtorske pravice - zaščitene trgovske znamke - intelektualno lastnino – vsebine, ki jih gostitelj oceni za grozilne ali obscene – materiale, zaščitene kot poslovna skrivnost tretjega in - druge pravice brez dovoljenja avtorjev. Uporabnik se strinja, da bo plačal morebitno odškodnino in da gostitelj ni nikakor odgovoren za kakršno koli tožbo v zvezi s škodo, ki bi nastala z uporabo storitev spletnega gostovanja v strežnikih gostitelja in ki bi povzročila škodo uporabniku ali komur koli drugemu.

Pornografija, povezave na spletne strani s pornografsko vsebino ali oglaševanje pornografije je v strežnikih gostitelja strogo prepovedano. To vključuje tudi strani, ki vsebujejo pornografsko ali tej podobno vsebino. Prepovedane so tudi povezave do takih strani in vsebin. Gostitelj bo edini razsodnik v določanju kršitev te določbe.

Prepovedane so tudi strani, ki posredujejo kakršno koli nezakonito dejavnost ali vsebino, ki bi lahko poškodovala gostiteljev strežnik ali druge strežnike v spletu. Prepovedane so tudi povezave do takih strani in vsebin. Primeri nesprejemljivih vsebin ali povezav vključujejo (ampak ne izključujejo):

- piratsko programsko opremo;
- hekerske programe ali arhive;
- povezave na spletne strani s piratsko programsko opremo ali arhivi.
Gostitelj bo edini razsodnik glede kršitev te določbe.

Gostitelj ne ponuja gostovanja konkurenčnim stranem ali spletnim stranem, ki nudijo promocijo gostiteljevi konkurenci.

Posledica prej navedenih kršitev in kakršen koli nameren poizkus povzročanja škode gostitelju ali drugim spletnim strežnikom bosta povzročila takojšnje zaprtje uporabniškega računa brez predhodnega opozorila. V tem primeru uporabnik ni upravičen do nobenega denarnega vračila že plačanih pogodbenih obveznosti.


ELEKTRONSKA POŠTA (e-mail)

Gostitelj ne bo vir, posrednik ali končni naslov v posredovanju kakršnih koli nenaročenih naslovov elektronske pošte, e-poštnih bomb, sovražnih e-poštnih sporočil ali množičnih e-poštnih naslovov. Uporabnikov e-poštni račun ne sme biti vir, posrednik ali odzivnik na taka e-poštna sporočila. Kot množično e-pošto razumemo vsako elektronsko sporočilo, poslano na več kot 100 e-poštnih naslovov v enem dnevu.

E-poštni računi enega uporabniškega računa naj skupno ne presegajo 10 MB. Če e-poštni računi uporabniškega računa presežejo 10 MB, si gostitelj pridržuje pravico premestiti e-poštne račune v drugi strežnik in jih/ga po 30 dneh izbrisati. Lastnik uporabniškega računa bo o premestitvi obveščen po elektronski pošti. Če je/so bili uporabnikovi e-poštni račun/i premeščen/i in če uporabnik ne želi, da bo/bodo njegov/i e-poštni račun/i izbrisan/i po 30 dneh, prosimo, da za ureditev zadeve pošlje sporočilo na servis@pikanet.net.

Gostitelj ne sprejema nobene odgovornosti za računalniške viruse, ki bi se lahko širili z e-pošto, ftp- in http-dostopom ali na kateri koli drug način elektronskega posredovanja podatkov, posredovanih uporabnikom ali tretjim osebam. Gostitelj nadzoruje protivirusno zaščito in skrbi zanjo samo v okviru zaščite svojega strežnika in njegovega operacijskega sistema. Zato gostitelj ne more preprečiti spletnega pošiljanja ali prejemanja računalniških virusov v računalnik ali iz računalnika uporabnikovega uporabniškega računa. Uporabnik je dolžan sam skrbeti za ustrezno protivirusno zaščito in jo sproti nadgrajevati.


CGI SKRIPTE

Vsak uporabniški račun ima svoj CGI-BIN. Uporabnik lahko uporablja CGI SKRIPTE po lastni izbiri, gostitelj pa si pridržuje le pravico onemogočiti vsako CGI SKRIPTO, ki bi lahko vplivala na normalno delovanje strežnika ali lahko vpliva na koriščenje uslug drugih uporabnikov gostiteljevega strežnika. Zaradi zaščite drugih uporabnikov našega strežnika si gostitelj pridržuje pravico prekiniti ponudbo storitev tistim uporabnikom, ki nadaljujejo tako delovanje.

SOGOSTOVANJE (SUB HOSTING)

Sogostovanje (gostovanje več kot ene spletne strani z enega uporabniškega računa) v strežniku gostitelja običajno ni mogoče in dovoljeno, razen v primeru, ko je to kot ponudba zajeto v posameznem paketu storitev gostitelja.

KOLIČINA PROMETA

V skladu s poslovno politiko gostitelj velikodušno ponuja možnost zelo visoke količine prometa podatkov na uporabniškem računu, ki ga večina uporabnikov nikoli ne dosega, razen v primeru posredovanja SHAREWARE ali FREEWARE zvočne, slikovne ali multimedijske vsebine ali če je spletna stran na uporabniškem računu zrcalna slika druge spletne strani s prej navedeno vsebino, katere osnovni namen je posredovanje take vsebine. Gostitelj ne priporoča in ne spodbuja uporabnikov k shranjevanju vsebin, ki povzročajo čezmerno količino prometa na uporabniškem računu in posledično tudi v strežniku gostitelja.

Pridržujemo si pravico do dodatnega zaračunavanja prekoračitve predvidene količine prometa po veljavnem ceniku vsakemu uporabniku, ki preseže promet, predviden v posameznem paketu storitev. Uporabniki, ki ne soglašajo z izkazanimi stroški čezmernega prometa na svojem uporabniškem računu, bodo onemogočeni v preseganju privzete količine prometa do plačila prej nastalih stroškov.


ARHIVIRANJE PODATKOV

Celotno arhiviranje podatkov predvideva gostitelj na tedenski ravni. Gostitelj ne ponuja nobenega jamstva, določenega ali pričakovanega, na celovitost teh arhivov. Arhiviranje podatkov je namenjeno izključno za namene morebitne obnove integritete sistema spletnega gostovanja oz. strežnika, v katerem gostovanje poteka. Odgovornost uporabnika je, da poskrbi za izdelavo lokalnih kopij podatkov njihovih spletnih vsebin in vseh podatkov na svojem uporabniškem računu vključno (ampak ne izključno) z uporabnikovo spletno stranjo, e-pošto, zbirkami podatkov, zbirkami prejemnikov e-pošte in z arhivi. Program za izdelavo varnostnih kopij podatkov je del vsakega paketa storitev spletnega gostovanja in ga je uporabnik dolžan z vso skrbnostjo uporabljati za izdelavo lokalnih arhivov. Pri izgubi podatkov zaradi napake strežnika gostitelja bo gostitelj poskušal brezplačno obnoviti uporabnikove podatke. Če do izgube podatkov pride zaradi nepazljivosti uporabnika pri varovanju lokalnih arhivov, bo gostitelj poskušal obnoviti podatke iz najnovejšega lastnega arhiva, in sicer za 10.000 tolarjev.

ODGOVORNOST

Pridržujemo si pravico zavrniti usluge spletnega gostovanja komur koli iz katerega koli razloga, če to ni v nasprotju z zakonom. Prav tako si pridržujemo pravico do onemogočanja storitev komur koli in iz katerega koli razloga, če to ni v nasprotju z zakonom ali dogovorjenimi pravili. Uporabnik oz. lastnik uporabniškega računa pristaja na uporabo vseh gostiteljevih storitev in sredstev na lastno odgovornost. Gostitelj posebej poudarja, da zavrača vsakršno jamstvo uporabnikom storitev za uspešno poslovanje z uporabo uslug spletnega gostovanja.

Gostitelj v nobenem primeru ni odgovoren za kakršno koli komercialno škodo, vključno (toda ne izključno) s posebno, naključno ali iz tega izhajajočo škodo. Uporabnik se strinja, da bo sam kril vse morebitnene odškodnine in da gostitelj ni odgovoren za kakršne koli zahteve, obveznosti, izgube, stroške, vključno z možnimi stroški pravnih zastopnikov, naperjenih proti gostitelju, njegovim zaposlenim, zunanjim sodelavcem gostitelja, ki bi lahko nastali kot posledica uslug, ki jih ponujajo uporabniki storitev spletnega gostovanja.

Uporabnik storitev spletnega gostovanja se strinja, da bo plačeval odškodnino in da gostitelj ni odgovoren za:
- kakršno koli osebno ali lastniško škodo, ki bi nastala v povezavi s katerim koli izdelkom ali ponudbo uporabnika, ki je prodajana ali na kakršen koli drug način posredovana po strežnikih gostitelja,
- škodo, povzročeno tretji osebi, zaradi posredovanja nezakonitih materialov ali vsebin,
- škodo zaradi kršenja avtorskih pravic,
- škodo zaradi prodaje ali posredovanja pri prodaji poškodovanih ali okvarjenih proizvodov, katerih predstavitev poteka v strežnikih gostitelja.

Gostitelj bo edini razsodnik pri ocenjevanju morebitne zahteve po njegovi odgovornosti in povračilu škode, nastale zaradi vseh drugih primerov. Gostitelj presoja svojo odgovornost in je lahko odgovoren samo in izključno trenutnim uporabnikom z veljavnim uporabniškim računom.

Lastništvo nad uporabniškim računom v primeru izkazane škode tretjih oseb uporabnik dokazuje s številko plačilne kartice (če uporabnik z njo plačuje storitev gostitelju), z imenom in priimkom uporabnika, firmo uporabnika, davčno številko uporabnika, naslovom uporabnika, TRR uporabnika, naslovom elektronske pošte uporabnika ter uporabniškim imenom in geslom. Če te informacije posreduje tretjim osebam, uporabnik tvega izgubo in/ali spremembo podatkov na svoji spletni strani ali katere koli druge informacije na uporabniškem računu. Gostitelj ne sprejema nobene odgovornosti za taka dejanja uporabnika.


TELEFONSKA PODPORA

Uporabnik se strinja, da bo za podporo uspešnemu delovanju svojega uporabniškega računa prednostno uporabljal online pomoč in najpogostejša vprašanja (FAQ), ki so del osnovne spletne strani spletnega gostovanja gostitelja. Gostitelj nudi uporabnikom svojih storitev tudi telefonsko tehnično podporo v okviru delovnega časa gostitelja. Delovni čas gostitelja je, vključno s telefonskimi številkami tehnične podpore, objavljen na gostiteljevi osnovni spletni strani spletnega gostovanja. Uporabnik se strinja, da ne bo zlorabil zaupnih informacij tehnične narave, posredovanih po telefonski tehnični podpori gostitelja. Gostitelj je edini razsodnik v oceni zlorabe oz. mogoče zlorabe informacij, navedenih v prejšnjem odstavku, in lahko kadar koli komur koli zavrne storitev ponudbe telefonske tehnične podpore.


PLAČILO STORITEV

S prijavo gostovanja se uporabnik strinja, da bo njegov uporabniški račun samodejno podaljšan za isto dobo po preteku plačane dobe gostovanja. V tem primeru bo gostitelj samodejno bremenil plačilno kartico uporabnika (če uporabnik plačuje storitev z njo), in/ali bo uporabniku poslal račun za opravljeno storitev. O uspešnosti ali neuspešnosti samodejne bremenitve plačilne kartice bo uporabnik takoj obveščen na e-poštni naslov na uporabniškem računu. Če izdani račun ni plačan po preteku roka za plačilo, si gostitelj pridržuje pravico omejiti in/ali onemogočiti dostop do uporabniškega računa, vključno z vsemi morebitnimi poddomenami. Morebitni dodatni stroški, ki jih povzroči uporabnik in ki niso predvideni v okviru posameznega paketa storitev, bodo zaračunani sproti.

Cene gostovanja in vsebin posameznega paketa spletnega gostovanja, ki jih ima gostitelj v svoji ponudbi, se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega posebnega obvestila uporabnikom. Spremembe bodo objavljene le na gostiteljevi osnovni spletni strani spletnega gostovanja. Za uporabnike - nerezidente Republike Slovenije veljajo cene v tolarjih.


ODPOVED STORITEV

Uporabnik lahko kadar koli odpove uporabljanje storitev spletnega gostovanja. Gostitelj v nobenem primeru ne bo vrnil denarja za že plačano mesečno obdobje gostovanja. Za vsa druga obdobja gostovanja bo gostitelj uporabniku vrnil denar na podlagi proporcionalnega izračuna izkoriščene dobe gostovanja v okviru plačanega paketa. V tem primeru se začeti koledarski mesec gostovanja šteje za porabljenega. Vsa denarna vračila bodo izvršena v tolarjih.

Če katera koli poznejša sprememba za uporabnika gostiteljevih storitev ni sprejemljiva, je njegov edini mogoč korak odjava uporabniškega računa s prekinitvijo uporabe storitev. Če ne bo prišlo do prekinitve sporazuma na prej omenjeni osnovi, bo gostitelj to razumel, kot da se uporabnik z vsemi spremembami strinja.
 
 
    Nezaželjena elektronska pošta
    Uporabniški račun
    Vsebina spletnih strani
    Elektronska pošta E-MAIL
    CGI skripte
    Sogostovanje (SUB HOSTING)
    Količina prometa
    Arhiviranje podatkov
    Odgovornost
    Telefonska podpora
    Plačilo storitev
    Odpoved storitev
    Podatki o podjetju
    Razna pravna dokazila